INFORMATIE

Privacy & Disclaimer

Privacy:

Wij gebruiken Uw gegevens uitsluitend voor de afwikkeling van Uw bestelling. Al Uw gegevens worden geheel volgens de geldende wettelijke bepalingen beheert en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld tenzij deze partijen door ons worden ingeschakeld om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de afwikkeling van de order.

Voor de gegevens transmissie gebruiken wij het SSL format. Dit is een gecertificeerde coderingsmethode om internetgegevens te beveiligen.

Uw ( bedrijfs) naam kan door ons op de referentiepagina gebruikt worden. Indien dit op onoverkomelijke bezwaren stuit zal na vermelding direct een aanpassing plaats vinden.

Wij maken gebruik van zgn. “cookies”. Dit zijn tekstbestandjes de op de computer van de bezoeker opgeslagen worden. Cookies zijn noodzakelijk bijv. bij het inloggen en om andere bepaalde functies van Tshirtpowerprint mogelijk te maken. Deze tekstbestanden bevatten op geen enkele wijze adresgegevens, zoals namen of e-mailadressen van de bezoeker of andere persoonsgebonden gegevens en worden door Tshirtpowerprint ook niet aan andere databanken gekoppeld.